Bescherming van persoonsgegevens

Terhills hecht veel belang aan de bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is beschikbaar zonder dat je persoonsgegevens moet verstrekken. In bepaalde gevallen word je toch persoonlijke informatie gevraagd. Jouw gegevens worden dan behandeld in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en het Koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Terhills geeft daarbij de volgende garanties:

  • De persoonsgegevens worden alleen ingezameld en verwerkt om de gevraagde informatie te verstrekken of om de gewenste dienst online te verlenen. De verwerking van de persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling. 
  • De persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden en niet voor direct marketing aangewend, tenzij je daar zelf mee hebt ingestemd via ‘opt in’. 
  • Terhills treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden van jouw persoonsgegevens misbruik maken.

Verstrekken van persoonsgegevens via online aanmeldingsmodule:

Door het verstrekken van je persoonsgegevens, stem je ermee in dat deze persoonsgegevens geregistreerd en verwerkt worden door Terhills, Kempische Steenweg 311 bus 4.01, 3500 Hasselt. Deze laatste is de verantwoordelijke voor de verwerking. Je stemt er mee in dat de registratie en de verwerking van je persoonsgegevens door Terhills of door haar aangestelden in  alle confidentialiteit plaats heeft.

Cookies

Wat zijn cookies en waarom gebruiken wij ze?

Cookies zijn kleine tekst- of cijferbestanden die de browser opslaat op jouw computer als je een website bezoekt.

Terhills plaatst cookies op jouw computer om het gebruiksgemak van de website te verbeteren en te analyseren hoe we onze online dienstverlening kunnen verbeteren.

Welke cookies gebruikt deze website?

Functionele cookies

Cookies gebruikt binnen de beveiliging van de website. Deze cookies worden verwijderd kort na het bezoek aan onze website.

Niet-functionele cookies

Google Analytics: Wij raadplegen de gebruikersstatistieken van onze website via Google Analytics. Hiervoor worden een aantal cookies geladen wanneer je de site bezoekt. Via deze _GA cookies kunnen wij nagaan hoeveel bezoekers onze website telt en bepaalde demografische gegevens (bv. land van oorsprong) verzamelen.

Targetting cookies: deze cookies worden gebruikt voor het optimaliseren van onze SEA campagnes = advertising in zoekmachines.

Kan je cookies vermijden of verwijderen?

Als je wil vermijden dat bepaalde cookies op jouw computer geïnstalleerd worden, dan kan je dat instellen via de internetopties van je browser. Bij de tab ‘privacy’ kan je specifiëren welke cookies je al of niet wenst te ontvangen.

Cookies verwijderen kan ook via de internetopties van je browser, via ‘browsegeschiedenis verwijderen’.

Wij gebruiken cookies om statistieken bij te houden en zo jouw bezoek aan onze website te verbeteren of te vergemakkelijken. Wij raden je daarom aan om cookies ingeschakeld te houden in de browser.

Auteursrechten

Alle teksten, illustraties, lay-out en functionaliteit van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Je kan de teksten en illustraties afdrukken voor privégebruik; verspreiding ervan kan enkel na toestemming van Terhills. Je kan citeren op voorwaarde dat je steeds verwijst naar de authentieke bron. Je kan reproduceren op voorwaarde dat je steeds verwijst naar de authentieke bron, tenzij voor commerciële doeleinden, in welk geval reproductie, zelfs met bronvermelding, niet toegestaan is.

De toelating om auteursrechtelijk beschermd materiaal te reproduceren geldt enkel voor elementen op deze site waarvan Terhills de houder is van het auteursrecht. Toelating tot reproductie van materiaal waarvan het auteursrecht aan derden toebehoort moet worden bekomen bij de betrokken houder van het auteursrecht.

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via deze website word je met hyperlinks doorverwezen naar websites van andere instanties en organisaties, en naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Terhills beschikt voor deze sites over geen enkele technische of inhoudelijke controle of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud en over de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen.

De hyperlinks naar andere websites houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden je ter informatie en voor jouw gebruiksgemak aangeboden. Terhills aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.