Op 27/01/2021 ondertekenden LRM nv en Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Hiermee bundelen ze de krachten om de hoofdtoegangspoort van het Nationaal Park Hoge Kempen op de internationale kaart te zetten. De naam “Connecterra” wordt vervangen door “Terhills, Hoofdtoegangspoort tot het Nationaal Park”.

Nog nieuw is dat er voortaan gratis kan gewandeld worden in het gebied. De kleine, financiële bijdrage die voorheen aan de bezoekers gevraagd werd, was noodzakelijk om het bezoekersonthaal met bijhorend sanitair en horeca-faciliteiten open te kunnen houden en het wandelgebied te onderhouden. Dit stond echter in contrast met de filosofie van het Nationaal Park dat natuur van iedereen is en bovendien is wandelen in de natuur, dit jaar meer dan ooit, een basisbehoefte gebleken. Maar tegelijk zijn er ambitieuze natuurdoelstellingen te halen, en dat vergt extra middelen, vandaar dat de natuurliefhebbers in de toekomst nog steeds een natuurbijdrage kunnen doen, maar dan op vrijwillige basis.