Terhills Pure Shopping

Het Provinciaal Bestemmingsplan (PRUP) voorziet in een eerste fase een netto verhuurbaar vloeroppervlak bestemd voor de detailhandel van 12.000 m² (met uitzondering van de horeca gelegenheden en de fitness club). 6.700 m² is reeds opgenomen door het Decathlon- project. Een nieuw winkelaanbod aan de achterzijde van het bestaande Value Retail project verschaft de resterende 5.300 m². 

Het winkelaanbod zal zich concentreren rond de oostelijke schachtbok waarbij een kunstmatige waterpartij de indrukwekkende aanwezigheid van de schatbok nog zal accentueren door de reflecties van het water.
 
De thematisering van het retail gebeuren situeert zich op het gebied van sport, vrijetijdsbesteding, gezondheid en ecologie. Ze zal het bestaande winkelaanbod op en rondom de site volledig complementeren en een sterke link vormen met de aangrenzende sportzone. De verwachting is dat de shops de fietspaden, watersporten en klimmuur zullen gebruiken als etalage voor hun producten onder het motto “trying is buying”.  Een bijkomend substantieel aanbod restaurants en een fitness club zullen het geheel ondersteunen.