Village
Village

Green Village

Aan de zuidelijke grens van het projectgebied, grenzend aan de bestaande 'Tuinwijk', zal een wooncluster van een 100-tal ecologische woningen worden gecreëerd. Deze locatie aan de rand van het projectgebied en omringd door de natuur benadrukt het unieke en hoogwaardige karakter van deze woningen.

Doel is het om via architectuur en moderne technieken de carbon voetafdruk van de woningen zoveel mogelijk te reduceren, zonder de betaalbaarheid ervan in gedrang te brengen.