Over TERHILLS

Over TERHILLS

Terhills, een 100% dochteronderneming van de LRM-groep, werd opgericht in 2012 en heeft als doelstelling om binnen de grenzen van het te ontwikkelen projectgebied de gefaseerde ontwikkeling van een internationaal toeristisch hefboomproject met een commerciële, educatieve, residentiële, recreatieve en KMO/bedrijfsbestemming uit te voeren.

Het projectgebied is gelegen op en rond de voormalige mijnsite van Eisden, meer concreet in de gemeente Maasmechelen en de stad Dilsen-Stokkem.

In 2011 werd het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) ‘Bipool Eisden-Lanklaar’ goedgekeurd, voor een gebied van circa 400 ha. Dit ruimtelijk uitvoeringsplan deelt het projectgebied op in 3 zones:

  • een zone voor hoogdynamische recreatie in de stedelijke omgeving van Eisden (Maasmechelen);
  • de groene corridor, een verbinding tussen de Maasvallei en het Kempens plateau, als toegangsgebied van het Nationaal Park Hoge Kempen (zone voor ecologische natuurverbinding);
  • een zone voor verblijfsrecreatie in Lanklaar (Dilsen-Stokkem).

Binnen dit uitvoeringsplan kan volgend programma ondermeer gerealiseerd worden:

  • de hoofdtoegangspoort tot het Nationaal Park Hoge Kempen;
  • verblijfsrecreatieve functies (toeristische logies);
  • 12.000 m2 extra thematische netto verkoopsruimte;
  • recreatiefaciliteiten;
  • een woonzone met max. 100 woongelegenheden.

Terhills werkt voor de realisatie van het projectgebied samen met zowel publieke als private partners.