Duurzaamheid

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijke pijler van het totale project. Het doel is de carbon  voetafdruk van het project sterk te verminderen. Terhills baseert zich op een aantal belangrijke uitgangspunten die het duurzaam leven gemakkelijk, aantrekkelijk en betaalbaar maken. We streven naar een project dat in perfecte harmonie is met de landschappelijke omgeving waar bezoekers zich één kunnen voelen met de natuur. De verwachting is dat de synergetische combinatie van projecten een positieve impact zal hebben op de plaatselijke gemeenschap. Ze schept zowel directe als indirecte werkgelegenheid  en treedt op als een belangrijke katalysator voor economische groei.

Transport
 • Bezoekers worden aangemoedigd om het openbaar vervoer te gebruiken
 • Elektrische shuttles zorgen voor de verbinding tussen de verschillende deelprojecten
 • Een weldoordacht ontwerp dat wandelen en fietsen stimuleert
 • Een autovrije kern

Energie

 • De grootste energetische besparingen stromen voort uit simpele aanpassingen zoals ondermeer energiezuinige lampen en apparaten
 • Zoveel mogelijk energie uit hernieuwbare bronnen halen
 • Gebruik maken van passieve eco- strategieën, d.w.z. natuurlijke ventilatie en koeling, het maximum gebruik van zonnewarmte door een doordachte oriëntatie van de woningen
 • Verlichting met laag energieverbruik

Water

 • Beperken van de consumptie door waterbesparende apparatuur te installeren
 • Beperkt aantal verharde oppervlakten
 • Waterzuiveringssysteem om het water uit rietbedden te zuiveren en van nieuw zuurstof te voorzien
 • Gebruik maken van groene daken

Natuurlijke habitats

 • Creatie van een ontwerp dat één is met het landschap  
 • Maximaal gebruik van lokale materialen
 • Het karakter van het landschap, de visuele kwaliteit van het terrein en de relatie met het Nationaal Park beschermen
 • Identificatie van de te beschermen habitats
 • Mogelijkheden bieden tot herstel van de leefomgeving (duinen en heide) en natuurontwikkeling
 • Schuilplaatsen voor de wilde dieren en corridors
 • Beperking van het gebruik van niet-biologische afbreekbare  meststoffen en pesticiden